Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp
Thứ 5, Ngày 13-03-2014, 09:00
Hướng dẫn chức năng thay thế biên mục tài liệu trong thư viện
Video hướng dẫn người dùng tìm kiếm thay thế 1 biểu ghi có trong hệ thống, mà không cần phải biên mục lại tài liệu.
Số lượt người xem: 1782
Gửi bình luận
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by