Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

GIỚI THIỆU NGUỒN LỰC THÔNG TIN

 Nguồn tài nguyên thông tin này còn bao gồm nhiều loại tài liệu “chất xám” phong phú, đa dạng về hầu hết các lĩnh vực như văn học, sử học, dân tộc học, kinh tế học, nông nghiệp, lâm nghiệp… 

    Các CSDL:

         1. CSDL tạp chí : Tập hợp những bài nghiên cứu từ các tạp chí chuyên ngành trong nước. Có thể sử dụng tham khảo, nghiên cứu hoặc phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống 
          2. CSDL sách hiện có trong thư viện
          3. CSDL khoa học công nghệ thuộc tất cả các lĩnh vực ​