Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin

Bản tin
Thứ 2, Ngày 27/04/2015, 23:00
THƯ MỤC GIỚI THIÊU SÁCH KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÒNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1975 – 2015
1/ Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1959-1975) / Nguyễn Huy Động. - Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2012. 222tr ; 21cm.

Trước yêu cầu cấp bách  của cách mạng  miền Nam, Bộ Chính trị quyết định xây dựng tuyến đường Trường Sơn thành căn cứ hậu cần, chỗ dựa trực tiếp cho chiến trường miền Nam và chiến trường các bạn Lào và Campuchia. Đó là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho các hướng  chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ đội Trường Sơn đã vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào xây dựng tuyến đường Trường Sơn. Với quyết tâm « xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước », bộ đội Trường Sơn đã không quản khó khăn, gian khổ, anh dũng mở đường, biến dãy Trường Sơn hùng vĩ thành một mạng đường chiến lược ngày càng mở rộng, vươn dài. Lúc đầu, tuyến đường Trường Sơn mới chỉ là những lối mòn, đường giao liên để vận chuyển vật tư, vũ khí bằng phương thức vận tải thô sơ, gùi thồ là chủ yếu, sau này đã phát triển thành một hệ thống vận tải chiến lược, liên hoàn, bền vững, thông suốt bao gồm nhiều hệ thống  trục dọc, trục ngang, trở thành hậu phương tại chỗ, thành căn cứ vững chắc của cách mạng nước ta và cách mạng Lào và cách mạng Campuchia.

Để giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát, toàn diện về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1959-1975 của TS. Nguyễn Huy Động. Cuốn sách đã trình bày tính tất yếu khách quan của việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  cách mạng  nước ta; phân tích, luận giải, làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng  trong xây dựng, củng cố, phát triển và phát huy vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; rút ra những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M000907; D00211

2/ Cuộc vận động thanh niên miến Bắc của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước(1965-1975) /  Nguyễn Quang Liệu. - Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2012. 302tr ; 21cm.

2.jpg
 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng đã đào luyện nên một thế hệ thanh niên đầy khí phách hiên ngang, không tiếc thân mình cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đó vừa là thành quả đáng tự hào, vừa là bài học sinh động về công tác vận động, tập hợp thanh niên và cũng là cơ sở lịch sử, nguồn tư liệu xác thực, sinh động để giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất cách mạng, khơi dậy những tiềm năng to lớn, lý tưởng của hàng triệu nam, nữ thanh niên hiện nay sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ta.

Cuốn sách Cuộc vận động thanh niên miền Bắc của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 - 1975) với cách tiếp cận nghiên cứu đa diện, liên ngành giữa khoa học lịch sử, khoa học chính trị và điều tra xã hội học... đã cố gắng khai thác nhiều nguồn tài liệu, các số liệu thống kê, nhân chứng lịch sử... nhằm làm sáng tỏ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vai trò, vị trí của thanh niên, công tác vận động thanh niên trong tiến trình cách mạng nói chung và sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng. Bên cạnh đó, cuốn sách phục dựng lại bức tranh chân thực, toàn diện về quá trình lao động sáng tạo, hăng say học tập, kiên cường dũng cảm trong chiến đấu của thanh niên miền Bắc trong những năm 1965 - 1975. Trên cơ sở đó, tác giả bước đầu đưa ra những đánh giá, nhận xét chung về đặc điểm, thành tựu, hạn chế của cuộc vận động thanh niên miền Bắc của Đảng, tổng kết một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, từ đó rút ra những kết luận cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cho công tác vận động thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M000845; Kho Đọc: D00195

3/ 40 mươi năm thiên anh hùng ca giải phóng /  Vũ Kim Yến s.t, b.s. - Tái bản. - Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2015. 199tr ; 21cm.


 

Nội dung trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa xuân 1975 - bước phát triển ở quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng ở niềm Nam và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Những bài viết bài nghiên cứu của những nhà chuyên môn, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để làm nên thiên anh hùng ca giải phóng bất hủ cho dân tộc Việt Nam.

Những trang hồi ức của một số tác giả thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ cán bộ, trí thức, cụ nông dân, em bé học sinh, anh chiến sĩ đủ các dân tộc ở mọi chiến hào, mọi mặt trận… đã từng được gặp chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác quan tâm thăm hỏi, động viên trong chiến đấu, trong sản xuất để vững bước trên chặng đường đấu tranh quyết liệt, tiến tới giành chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

Thư viện Quảng Nam, Kho Mượn: M007429; M007430

4/ Bản hùng ca xuân 1975 /  Nguyến Minh Đức, Văn Phác, Phạm Bá Nhiễu. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 214tr ; 21cm.

4.jpg
 

Cuộc thi viết "Bản hùng ca Xuân 1975" do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức lần thứ nhất (2004-2005) đã thu hút được đông đảo cựu chiến binh trong cả nước, những nhân chứng lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Ban Tuyên giáo – Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giới thiệu những bài viết được chọn lọc trong cuộc thi thành tập sách "Bản hung ca Xuân 1975" để thiết thực chào mừng 40 năm ngày toàn thắng. Đây là những kỷ niệm hồi ức chân thật, sâu sắc và xuyên suốt rất đáng trân trọng của những người trong cuộc thể hiện sinh động trên nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh khác nhau trong những năm tháng hào hùng của dân tộc. Với các bài viết: Vườn xưa bến cũ; Ở hướng thứ năm Chiến dịch Hồ Chí Minh; Chuyến mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển năm 1961; Một người lính đi làm công tác ngoại giao; cách đánh ' nở hoa" trong lòng địch; Hương thơm của khói…

Thư viện Quảng  Nam; Kho Mượn: M007419; M007420

5/ Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn /  Phạm Bá Toàn st, b.s. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 235tr ; 21cm.

5.jpg
 

Góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 (30.4.1975- 30.4.2015) Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Minh Thành - Nhà sách Thăng Long trân trọng giới thiệu với bạn đọc bộ sách 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015 viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta mùa xuân năm 1975 lịch sử.

 Bộ sách được tác giả sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn từ những nguồn tư liệu  đã được nghiên cứu, kết luận khoa học, có bổ sung thêm những chi tiết, tư liệu mới phát hiện và được chính thức phổ biến rộng rãi

 Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn, làm nên chiến thắng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử; sách ghi chép lại về các cánh quân thần tốc đó: cánh quân từ hướng Bắc đoàn quân thần tốc từ Tam Điệp; Cánh quân Duyên Hải – vu hồi, thọc sâu từ hướng đông nam; cánh quân cao nguyên trên hướng tây bắc - hướng tấn công chủ yếu; cánh quân hướng Đông mở toan cánh cửa thép Xuân Lộc tiến vào nội đô.  Cánh quân hướng Nam và Tây Nam – hướng đánh hiểm yếu; Cánh quân thần tốc trên biển – tiến công giái phóng quần đảo Trường Sa và các đảo trên biển Đông.

 Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007421; M007422

6/ Những trận đánh làm nên lịch sử /  Phạm Bá Toàn st, b.s. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 211tr ; 21cm.

6.jpg
 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao chói lọi là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên cả nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những sự kiện lớn nhất không chỉ trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, mà còn của lịch sử nhân loại thế kỷ xx.

 Sách ghi chép về các trận đánh của những sư đoàn như:  Sư đoàn 304 phá vỡ tuyến phòng thủ hướng đông nam Sài Gòn; Sư đoàn 341 đập tan "Bức tường thép" - Xuân Lộc, tiến về Sài Gòn;  Sư đoàn 320A tiến công cứ điểm Đồng Dù chọc thủng tuyến phòng thủ phía tây bắc Sài Gòn;  Sư đoàn 320B thần tốc đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ngụy;  Sư đoàn 10 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu ngụy

; Sư đoàn 9 đánh chiếm chi khu quân sự Dầu tiếng, tiến công Biệt khu Thủ đô; Sư đoàn 31 "mở cửa" Bình Mỹ tiêu diệt căn cứ Phú Lợi, giải phóng thị xã Thủ Dầu Một  

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007415; M007416

7/ Quyết định lịch sử /  Phạm Bá Toàn st, b.s. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 215tr ; 21cm.

7.jpg
 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, Bộ thống soái của ta đã đưa ra một quyết định lịch sử, tiến hành đòn quyết chiến chiến lược cuối cùng - chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn - Gia Định, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là chiến thắng oanh liệt nhất, vĩ đại nhất, có tầm quan trọng quốc tế lớn lao và có tính thời đại sâu sắc.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, với trận quyết chiến chiến lược cuối cùng đã đập tan bộ máy chính trị, quân sự của ngụy quyền Sài Gòn, một chế độ thực dân kiểu mới do Mỹ dựng nên là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh tinh thần của một dân tộc thiết tha yêu độc lập, tự do chiến thắng sức mạnh hủy diệt, tàn bạo của vũ khí. Đại thắng mùa xuân 1975 cũng khẳng định chiến dịch Hồ Chí Minh là một quyết định lịch sử vô cùng sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành cuộc chiến tranh.

Cuốn " Quyết định lịch sử" ghi chép về: Điều kiện kiến tạo quyết định lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh 1975; Những chiến thắng làm thay đổi cuộc chiến; Chiến dịch Hồ Chí Minh – trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Nghệ thuật quân sự trong đại thắng mùa xuân 1975

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007427; M007428               

8/ Từ phong trào Đồng Khởi đến đại thắng mùa xuân 1975 /  Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Trường, Lê tHị Hồng. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 277tr ; 21cm.

8.jpg
 

Phong trào đồng khởi của nhân dân miền Nam diễn ra cách đây 55 năm. Dưới ánh sáng nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), đông đảo nhân dân miền Nam nhất tề nổi dậy khởi nghĩa nhằm xóa bỏ ách kìm kẹp của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, giành quyền làm chủ về tay nhân dân. Cũng từ đây, cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ khởi nghĩa từng phần chuyển dần sang chiến tranh cách mạng. Từ thắng lợi của phong trào Đồng khởi, suốt 15 năm, quân và dân ta với tinh thần quyết chiến quyết thắng, không ngạu gian khổ, không sợ hy sinh, chiến đấu dũng cảm, mưu trí đã đánh thắng các chiến lược chiến tranh tàn bạo và thâm độc của tên đế quốc đầu sỏ, tiến tới Tổng tiến công và nổi dây mùa xuân năm 1975, giành thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện trọn vẹn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", khôi phục nền độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới.

 Cuốn sách giới thiệu với  bạn đọc hoàn cảnh lịch sử cả thuận lợi và khó khăn, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như quá trình lao động và chiến đấu của cả dân tộc Việt Nam cùng sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế để dẫn đến những thắng lợi hào hùng đó.

 Thư viện Quảng Nam; Kho mượn: M007435; M007436

 9/ Sự kiện và những con số lịch sử /  Phạm Bá Toàn st, b.s. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 215tr ; 21cm.

9.jpg
 

Góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 (30.4.1975- 30.4.2015) Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Minh Thành - Nhà sách Thăng Long trân trọng giới thiệu với bạn đọc bộ sách 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015 viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Bộ sách được tác giả sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn từ những nguồn tư liệu  đã được nghiên cứu, kết luận khoa học, có bổ sung thêm những chi tiết, tư liệu mới phát hiện và được chính thức phổ biến rộng rãi.

Cuốn sách "Sự kiện và những con số lịch sử" Đưa ra các con số và những sự kiện lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam: về hiệp định Pari được ký kết(27.1.1973); Mỹ và bộ tổng tham mưu ngụy hoàn chỉnh kế hoạch Lý Thường Kiệt(1973-1975); Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dẫn đầu phái đoàn Sài gòn sang Mỹ cầu cứu viện trợ; Bộ tổng tham mưu nghiên cứu xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miến Nam; Thành lập Quân đoàn 1 - Binh đoàn quyết thắng; Chiến dịch Đường 14 – Phước Long – đòn trinh sát chiến lược (13.12.1974 – 6.1.1975); Chiến dịch Tây Nguyên – đòn điểm huyệt – đánh mạnh, thắng hiểm, mở ra bước ngoặt chiến lược kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh; Ngày 14 tháng 3 năm 1975, phóng viên hãng thông tấn AFP bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu sát hại do đưa tin Buôn Ma Thuột thất thủ…v.v đến Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007423; M007424

10/ Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước /  S.t: Lê Văn Dũng. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 223tr ; 21cm.

10.jpg
 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao chói lọi là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên cả nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những sự kiện lớn nhất không chỉ trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, mà còn của lịch sử nhân loại thế kỷ xx.

Để làm nên thắng lợi oai hùng đó, bên cạnh sức mạnh quân sự, sức mạnh trí tuệ không thể thiếu sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt nghìn năm văn hiến với bao nhiêu cuộc chiến chính nghĩa chống giặc trong, giặc ngoài. Cuốn sách "Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" viết về: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, giá trị văn hóa chủ đạo xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;  Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, sự tỏa sáng của văn hóa giữ nước thời đại Hồ Chí Minh trong đại thắng mùa xuân 1975; Đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh vô địch trong đại thắng mùa xuân 1975; Nghệ thuật quân sự trong đại thắng mùa xuân 1975 - Tinh hoa văn hóa giữ nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; Tư tưởng nhân nghĩa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 Thư viện Quảng Nam; Kho mượn: M007437; M007438

 11/ Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975 /  Tường Hữu b.s. - Tái bản. - Hà Nội : Công an nhân dân , 2015. 351tr ; 21cm.

 Cuốn sách "Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945 – 1975" được biên soạn có chọn lọc các sự kiện chính trị xảy ra trong thời kỳ Pháp, Mỹ nhảy vào can thiệp và gây ra cuộc chiến ở Việt Nam và Đông Dương nói chung. Tác giả Tường Hữu, một nhà báo kỳ cựu từng là cộng tác viên chuyên theo dõi mảng thời sự quốc tế của Hãng tin AFP và Đài truyền hình Pháp trong thập niên 1960 - 1970. Có điều kiện tiếp xúc nhiều nguồn tư liệu phong phú từ nước ngoài, tác giả đã tập hợp, dịch và biên soạn các tư liệu với sự thận trọng, khách quan cần thiết.

 Khắc  họa được bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn này; cung cấp nhiều tư liệu thú vị về những chuyện hậu trường đằng sau những sự kiện chính trị quan trọng của lịch sử. Qua đó, cho thấy mối mâu thuẩn bất hòa trong nội bộ giới cầm quyền Pháp - Mỹ và chính phủ bù nhìn tay sai; mặt khác nêu bật cuộc kháng chiến chính nghĩa, lập trường kiên định, tinh thần hiếu hòa của Chính phủ Việt Nam trong các cuộc thương lượng, hầu kiếm tìm một giải pháp hòa bình cho dân tộc.

Sau 30 năm kể từ khi tiến hành hai cuộc chiến tranh của Pháp và Mỹ tại Việt Nam, các cường quốc phương Tây sau cùng đã nhận thức được những nguyên lý trên để chấm dứt mọi sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Việt Nam, một quốc gia có truyền thống vẻ vang chống ngoại xâm trong lịch sử hào hùng của nó.

Thư Viên Quảng Nam; Kho Mượn: M007417; M007418

12/ Sự thật về chiến tranh Việt Nam /  Tường Hữu b.s. - Tái bản. - Hà Nội : Công an nhân dân , 2015. 319tr ; 21cm.

12.jpg
 

Tác giả Tường Hữu, trước năm 1975, nguyên là cộng tác viên của Hãng thông tấn Pháp AFP và của đài truyền hình Pháp. Ngoài ra ông còn cộng tác với những tờ báo Việt ngữ như Tia Sáng, Điện Tín, Đại Dân Tộc, Thần Chung… phụ trách mục thời sự Quốc tế và "Đọc báo ngoại quốc giùm bạn". Do vậy, ông có một sự am hiểu khá sâu sắc về những diễn biến lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. Từ những hiểu biết này, ông đã viết một số tác phẩm về cuộc chiến tranh Việt Nam, được đông đảo dư luận bạn đọc đánh giá cao.

Cuốn "Sự thật về chiến tranh Việt Nam" có nhiều tư liệu lịch sử quý, được tác giải trích dịch, biên soạn lại từ nhiều nguồn sách, báo, nước ngoài, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn cục về cuộc chiến tranh Việt Nam - khách quan, từ phía bên kia - qua nhận xét, đánh giá của nhà báo phương Tây - những người có quá trình theo dõi, đưa tin về cuộc chiến. Tuy vậy vẫn có phần phiến diện chủ quan, đặc biệt là chưa thấy hết được sức mạnh to lớn, vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh thần thánh bảo vệ độc lập tự do Tổ quốc.

Để có cái nhìn nhiều chiều về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, bạn đọc nên tìm đến cuốn sách hay này sẽ tìm thấy nhiều thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, tham khảo.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007431; M007432

13/ Nam Bộ - Những nhân vật lịch sử /  Nguyên Hùng. - Tái bản. - Hà Nội : Công an nhân dân , 2015. 383tr ; 21cm.

13.jpg 

Cuốn sách " Nam Bộ - những nhân vật lịch sử" viết về khoảng 40 nhân vật từng tham gia kháng chiến như: Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Trân, Phạm Hùng, Giáo sư Trần Văn Giàu, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Trung tướng Nguyễn Bình, Huỳnh Văn Nghệ, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Bà Nguyễn thị Định, Chị Mười Mẫn, Kỹ sư Trịnh Văn Hà, Thuyền trưởng Tư Hóa… . Họ đã cống hiến, đóng góp rất nhiều công sức, xương máu và một lòng phục vụ, đi theo lý tưởng giải phóng dân tộc. qua đây tác giả phần nào đã khắc họa được cuộc chiến cam go, hào hùng của đất nước, những con người đầy khí phách hiên ngang, sẵn lòng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của vùng đất Nam Bộ một thời vang bóng.

Tập sách này không theo một tiêu chí nào và tác giả cũng không tham vọng để viết về toàn bộ và trọn vẹn các nhân vật trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Đây chỉ là tập hợp những bài viết của tác giả Nguyên Hùng, vốn là nhà báo trong kháng chiến. Ông đi nhiều, gặp nhiều, viết nhiều và muốn bằng những trang viết của mình đưa đến độc giả, nhất là accs bạn trẻ, một nguồn tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm về thời kỳ này qua góc nhìn của một nhà văn, nhà báo – một tác giả rất đáng tin cậy trong mảng tư liệu.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007407; M007408

14/ Những người con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của miền Nam anh hùng /  Trần Mai Hạnh, Đức Kiều, Nguyễn Công Thuấn. - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 223tr ; 21cm

14.jpg
 

Trong chiến thắng lịch sử 30.4.1975 đã được "tiếp lửa" của miền Bắc - "Hậu phương lớn", dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân miền Nam đã làm thất bại, phá sản hết kế hoạch này đến kế hoạch khác của đế quốc Mỹ và tay sai, đã đánh mạnh và thắng to trên khắp các mặt trận. Mỗi thắng lợi trên mỗi vùng đất, mỗi cánh đồng, con đường, dòng sông và trên những con kênh... của miền Nam anh hùng đã thấm đẫm máu xương, nước mắt, mồ hôi của lớp lớp những tấm gương anh dũng, kiên cường, bất khuất đã chiến đấu và hy sinh. Trong những con người ấy luôn cháy sáng "ngọn lửa" cách mạng, khao khát tự do, niềm tin tuyệt đối "nhân dân ta nhất định thắng, đế quốc Mỹ nhất định thua!" và họ đã hiến dâng cuộc đời mình để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014) và 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Báo Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên Báo Quân đội nhân dân từ năm 1957 đến năm 1975, cho ra mắt bộ sách viết về những người con miền Nam anh hùng.

Tập sách ghi lại những câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những người con quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của "miền đất anh hùng" – miền Nam anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác nhau, những con người bình dị mà ngời sáng lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu, họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân , dân miền Nam anh hùng.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007409; M007410

15/ Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4-1975 /  Gabrien CônCô, Alen Oatsmet, Nguyễn Văn Sự... - Hà Nội : Quân dội nhân dân , 2015. 212tr ; 21cm.

15.jpg
 

Góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 (30.4.1975- 30.4.2015) Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Minh Thành - Nhà sách Thăng Long trân trọng giới thiệu với bạn đọc bộ sách 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015 viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Bộ sách được tác giả sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn từ những nguồn tư liệu  đã được nghiên cứu, kết luận khoa học, có bổ sung thêm những chi tiết, tư liệu mới phát hiện và được chính thức phổ biến rộng rãi

Cuốn sách" Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 - 1975" phản ánh khá rõ nét tình hình của chính quyền Sài Gòn cuối những ngày tháng 4 lịch sử thể hiện qua các bài viết: Cái bắt đầu của sự kết thúc, tháng 3 năm 1975 và cuộc toán loạn quân sự; Mục tiêu Sài Gòn; Chiến dịch Hồ Chí Minh; 55 ngày đêm sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn; Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 năm 1975; Những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007425; M007426

16/ Sự cáo chung của chế độ Việt Nam cộng hòa /  Nguyễn Huy Thục. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Công an nhân dân , 2015. 367tr ; 21cm.

16.jpg
 

Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) của dân tộc ta, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thực sự là một sự kiện trọng đại. Với sự kiện này quân và dân ta ở miền Nam đã giáng một đòn quyết định đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Là một cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự tác giả Nguyễn Huy Thục đã có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu và đã và đã có nhiều bài viết, chuyên đề về cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt sự kiện mùa xuân 1975 đã được công bố trên các tạp chí  và sách chuyên ngành. Do vậy có thể coi cuốn" Sự cáo chung của chế độ Việt Nam cộng hòa" là kết quả tổng hợp của quá trình nghiên cứu khoa học của ông.

Bằng các tư liệu tin cậy, được khai thác từ nhiều  nguồn khác nhau và bằng cách bố cục, lập luận chặt chẽ, logic cuốn sách đã dựng lại tương đối chi tiết và hoàn chỉnh thời đoạn lịch sử từ sau hiệp đi Pari đế kết thúc cuộc chiến tranh, với các nội dung chủ yếu là: sự nhạy bén nắm bắt thời cơ, chủ động tạo thời cơ, hình thành quyết tâm chiến lược đi đôi với khẩn trương tạo thế, tạo lực và mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, với các đòn tấn công chiến lược song song, kế tiếp nhau ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn -  Chợ Lớn - Gia Định, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân đội và hệ thống chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương của chế độ Việt Nam cộng hòa, kết thúc thắng lượi hoàn toàn sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007433; M007434

17/ Sài Gòn trước và sau ngày giải phóng :  Tập truyện và ký /  Nguyễn Văn Bổng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công an nhân dân , 2015. 247tr ; 21cm.

17.jpg
 

Nguyễn Văn Bổng là một cây bút viết văn làm báo xông xáo nhất, luôn hăng hái trên tuyến đầu trong công cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp văn chương. Luôn mang trong mình niếm nung nấu và canh cánh đối với miền Nam quê hương, con người nhiệt tình, cần mẫn và nhanh nhạy ấy đã trở lại miền Nam đúng vào lúc mà chiến trường đang cần đến những nhà văn, nhà báo năng động như anh nhất. Những con người như các anh đã hăng hái xông lên vừa đánh giặc vừa cầm bút trở thành những nhà văn chiến sĩ. Lòng mong mỏi giành độc lập cho đất nước trở thành khẩu hiệu, ý chí quyết tâm của toàn dân và quân ta.

Trở lại chiến trường miền Nam, Nguyễn Văn Bổng đã đi đến đâu viết đến đấy, mọi hình ảnh, sự việc của cuộc chiến đấu đầy gian khổ ác liệt nhưng không một phút nào kém khí thế hào hùng của quân dân miền Nam được Nguyễn Văn Bổng thể hiện sinh động bằng ngòi bút đầy sức sống của mình.

Là một chiến sĩ giải phóng, Nguyễn Văn Bổng đã được phái vào hoạt động bí mật trong Sài Gòn trên 2 năm. Từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi khi cuộc chiến bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định, cả nước đang hướng về sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thì cũng là lúc mà tác giả trở lại Miền Nam - nơi ma tâm tư tác giả cũng đang nóng bỏng, sôi động nhất.

Những trận đánh, những vụ tập kích, những cuộc tấn công và cả những hình ảnh vui mừng hớn hở khi tiến vào giải phóng Sài Gòn của quân và dân Miền Nam, được tác giả khắc họa rõ nét qua những trang viết viết sinh động trong tập truyện và ký "Sài Gòn Trước Và Sau Ngày Giải Phóng": Đó là tiếng nổ Caraven; Bắt đầu ở một mũi tiến công; phụ nữ thành; trên mặt trận bên kia cây cầu chữ Y...

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007439; M007440

18/ Đi qua những cuộc chiến tranh /  Lê Văn Lợi. - Tái bản. - Hà Nội : Công an nhân dân , 2015. 255tr ; 21cm.

18.jpg
 

Lưu Văn Lợi là một nhà hoạt động đa năng: nhà báo, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, luật gia… Tham gia tổ chức Văn hóa cứu quốc từ trước Cách mạng tháng Tám đã ở trong nhóm của nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang được chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ tổ chức lễ ra mắt của Chính phủ cách mạng lâm thời, ngày 2/9/1945, tại Quảng  trường Ba Đình.

Trải qua nhiều công việc khác nhau, từ viết văn, làm báo, đến ngoại giao.. lĩnh vực nào ông cũng xuất sắc và có nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Cuốn sách" Đi qua những cuộc chiến tranh" là tập hợp những bài báo ông đã từng viết về các cuộc chiến tranh, những bài báo này không phải giới thiệu một cách toàn diện từng cuộc chiến tranh mà chỉ đề cập đến một khía cạnh, một số sự kiện nổi bật của mỗi cuộc chiến tranh, những vấn đề mà chính sử không đề cập đến hoặc chỉ đề cập một cách khái quát nhằm giúp người đọc nhất là các nhà nghiên cứu biết thêm một số tư liệu góp phần làm sáng tỏ thêm chính sử.

Về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ông đã viết đến những ngày tháng đầu khi cách mạng mới thành công, chính quyền nhân dân mới được thành lập tình hình đất nước khó khăn và nguy hiểm, nền độc lập mới giành được như ngàn cân treo sợi tóc; viết về quá trình diễn biến của cuộc kháng chiến tuy có điểm qua mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp; về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ông không viết nhiều, chỉ nêu bật quá trình 5 đời Tổng thống Mỹ lần lượt can dự vào Việt Nam, tiến hành chiến tranh cục bộ ở miến Nam và leo thang chiến tranh ném bom bắn phá miến Bắc; cuối cùng năm 1969 Nixon vào Nhà Trắng cũng là năm bốn bên bắt đầu cuộc họp tại Pari để tìm giải pháp cho vấn đề Việt Nam

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007413; M007414

19/ Ngàn dặm Trường Sơn /  Hoàng Khôi. - Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2015. 207tr ; 21cm.

19.jpg
 

"Dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập" - lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tân Trào năm 1945 cho ta thấy được vai trò, vị trí của dãy Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. "Ngàn dặm Trường Sơn" là quyển sách miêu tả sự hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn. Đồng thời cho ta thấy được lịch sử hình thành con đường mang tên Bác trong những năm kháng chiến gian khổ.

Hai tiếng "Trường Sơn" rất thiêng liêng trong lòng dân tộc Việt Nam, địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc, với bao máu xương của biết bao người đã gửi lại nơi vùng đất này. Đường Trường Sơn con đường danh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam đã trở thành một huyền thoại, một thời "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai". Quyển sách "Ngàn dặm Trường sơn" là một hồi ký của một chiến sĩ từng tham gia chiến trường Trường Sơn. Ông đã viết lại hồi ức của mình với bao tình cảm, yêu thương đối với vùng đất, con người nơi đây. Sách gồm 3 phần:

Phần 1 "Trên xương sống của thân mình Tổ quốc": Tác giả đã khái quát được hình ảnh của một Trường Sơn hùng vĩ, khắc nghiệt, xương sống của đất nước mang hình chữ S. Tập hợp các phong cảnh thiên nhiên núi rừng Trường Sơn, những chứng tích còn ghi dấu qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc và có sự đóng góp không nhỏ của các đồng bào các dân tộc vùng cao đã góp phần làm nên chiến công đó.

Phần 2 "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu quốc": Giới thiệu về đường Hồ Chí Minh. Đồng thời nêu lên xuất xứ của con đường mang tên Bác, những chiến công của quân, dân ta còn in dấu trên con đường này.

Phần 3"Cây đời mãi xanh tươi": Hình ảnh Trường Sơn những năm bom đạn với Trường Sơn hôm nay xanh tươi, trù phú. Song tác giả khẳng định "điều cảm động và hấp dẫn chúng ta không phải là ở sự sống đang xanh màu hòa bình như vậy. Địa điểm này là tất cả những gì gợi lên những tự hào say đắm, những hoài niệm miên man…Bởi vì nơi đây, xưa kia là chiến địa, mà bây giờ lại là nơi xây dựng một công trình mới: Nghĩa trang lịch sử Trường Sơn". Nghĩa trang lịch sử Trường Sơn là minh chứng lịch sử hùng hồn nhất, tố cáo tội ác chiến tranh phi nghĩa của bọn đế quốc.

Đọc "Ngàn dặm Trường sơn" để thấy được sự hùng vĩ, khắc nghiệt nhưng cũng đầy lãng mạn của thiên nhiên nơi đây. Đồng thời tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M007411; M007412

20/ Chuyện ít biết về ngày giải phóng Sài Gòn 30.4.1975 :  Ghi chép của một người làm chứng /  Nguyễn Hữu Thái. - Hà Nội : Lao động ,  Công ty TNHH Sách Phương Nam, 2013.190tr. ; 20cm.

20.jpg
 

"Chuyện ít biết về ngày giải phóng Sài Gòn 30/4/1975" là tập hợp những câu chuyện, hình ảnh về về đội quân Giải phóng hành binh thần tốc, niềm hân hoan của nhân dân hai miền Nam-Bắc, cảnh tượng nhân dân khắp thế giới hồi hộp theo dõi và hân hoan reo mừng ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam…

Tập sách không chỉ là những hồi ức của chính tác giả Nguyễn Hữu Thái về những sự kiện ông đã trực tiếp tham gia mà còn bao gồm lời kể của những nhân chứng với nhiều góc độ khác nhau.

Hơn ba thập kỷ trôi qua nhưng ký ức về không khí sục sôi, những bước đường hành quân khẩn trương và những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt nghẹn ngào… chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí người trong cuộc.

Tác giả đã tiếp cận nhiều nguồn tư liệu của các học giả nước ngoài, trong đó, có nguồn tư liệu phong phú về đề tài "Sài Gòn sụp đổ" (Fall of Saigon) tại thư viện các trường đại học của Mỹ.

Bằng việc đưa vào khối hình ảnh tư liệu phong phú với chú thích rõ ràng, cấu trúc mạch lạc, cuốn sách giúp người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, có được cái nhìn sinh động, toàn cảnh về diễn biến dồn dập của trận chiến xảy ra trước, trong và sau ngày 30/4, làm nên Đại thắng Mùa xuân 1975.

Tác giả Nguyễn Hữu Thái nguyên là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, hoạt động tích cực trong phong trào tranh đấu của sinh viên, học sinh miền Nam từ năm 1963-1975. Ông là "phát thanh viên đặc biệt" đọc lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh trên Đài Phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M003793; Kho Đọc: D00082

21/ Bộ tổng tham mưu những năm chiến đấu trong vòng vây. /  Trần Trọng Trung. - Hà Nội. : Chính trị quốc gia-Sự thật. , 2011. 491tr. ; 21cm.

21.jpg
 

Cuốn sách nói về sự ra đời và phát triển trong giai đoạn 1945-1950 của Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam. Ra đời trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, tự do, thù trong giặc ngoài đang uy hiếp sự tồn vong của chế độ mới, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn mọi bề, từ kiến thức sơ đẳng về công tác tham mưu đến cơ sở vật chất tối thiểu, Bộ Tổng tham mưu đã làm gì và làm như thế nào để vừa xây dựng cơ quan vừa đáp ứng yêu cầu nóng bỏng của chiến trường miền Nam sau khi quân Pháp trở lại nổ súng xâm lược lần thứ hai? Và khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, trong điều kiện chỉ mới chập chững những bước đi đầu tiên của cơ quan tham mưu chiến lược, Bộ Tổng tham mưu đã thể hiện bản lĩnh và năng lực nghiệp vụ ra sao khi phải đối mặt với một bộ máy chiến tranh đã có hàng trăm năm kinh nghiệm xâm lược thuộc địa? Cuốn sách giúp bạn đọc trả lời những câu hỏi ấy.

"Vừa học vừa làm, có chí thì nên", tiếp thu lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên Hoàng Văn Thái và các đồng sự của ông đã vượt qua khó khăn, từng bước trưởng thành, đủ sức đương đầu với bộ máy quân sự viễn chinh của một đế quốc già đời như thực dân Pháp. Chiến đấu trong vòng vây của các thế lực đế quốc, trong điều kiện so sánh lực lượng quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cơ sở vật chất rất chênh lệch giữa ta và địch - Bộ Tổng tham mưu với vị thế là cơ quan chiến lược - đã từng bước vượt lên để giúp lãnh đạo quân đội chỉ huy toàn quân trong suốt 5 năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Bộ Tổng tham mưu trưởng thành từng bước vững chắc để cùng toàn quân tiếp tục vươn lên, vững vàng về bản lĩnh chính trị và trưởng thành thêm một bước về nghiệp vụ tham mưu chiến lược.

Lịch sử Bộ Tổng tham mưu là lịch sử những năm chiến đấu trong vòng vây, là lịch sử những sự kiện về công tác tham mưu diễn ra xen kẽ giữa những bước mò mẫm tìm tòi với những kiến thức sơ đẳng "chưa thành văn", dẫn đến những kết quả nhờ tinh thần cách mạng và bản lĩnh chính trị nhiều hơn là lý luận cơ bản về nghiệp vụ công tác tham mưu. Do đó, thành công và trưởng thành là căn bản và vấp váp thiếu sót cũng không phải là không có.

Nhìn lại một chặng đường đã qua để thấy đóng góp to lớn của những con người mà tên tuổi đã gắn bó với lịch sử khai nền đặt móng của Bộ Tổng tham mưu, cuốn sách cũng là lời tri ân sâu sắc của tác giả đối với những chiến sĩ của Bộ Tổng tham mưu ngày ấy. Trong lời tựa của cuốn sách, tác giả Trần Trọng Trung viết: "Cuốn sách nhỏ này là nén hương thơm tưởng nhớ anh Hoàng Văn Thái, bác Hoàng Đạo Thúy và các anh Nguyễn Văn Trang, Vũ Văn Hà, Vũ Văn Thềm, Trần Văn Lư, Hoàng Minh Đạo, Nguyễn Văn Nấp, Đỗ Xuân Sảng và rất nhiều anh khác, các anh là những người đã đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng vững chắc cho Bộ Tổng tham mưu toàn quân, để cùng toàn dân đi tới đích cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước"./.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M56567

22/ Từ hang Cốc Bó đến dinh Độc Lập. /  Trần Trọng Trung. - Hà Nội. : Quân đội nhân dân. , 2010. 642tr. ; 21cm.

22.jpg
 

Với hai tuyến sự kiện và nhân vật ở hai phía đối lập, tác giả đã đi sâu phân tích, khái quát con đường đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do của Dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước gần một thế kỷ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; cũng như vạch trần mọi âm mưu thâm độc, thủ đoạn tàn bạo của các thế lực đế quốc thực dân hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng Việt Nam, duy trì ách nô dịch đối với người Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam.

Bắt đầu từ thời điểm đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước (tháng 2/1941) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, tác giả đã lần lượt giới thiệu sự chuyển hướng chiến lược của Đảng ta, lấy "giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu". Từ đó, bám sát thực tiễn của cuộc đấu tranh, theo dõi rất sát tình hình trong nước và thế giới, với những khẩu hiệu đấu tranh thích hợp Đảng ta đã lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân phát triển mạnh mẽ từ Bắc chí Nam, để đến lúc thời cơ chín muồi, trong vòng nửa tháng (tháng 8/1945) nổi dậy giành chính quyền trong cả nước, thành lập nhà nước công - nông đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á. Rồi tiếp tục hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tháng 5/1954) và cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975, thu giang sơn về một mối.

Trong lịch sử 65 năm qua, thời gian Đảng ta, dân tộc ta phải dùng "bạo lực cách mạng" để giành và giữ chính quyền, giải phóng đất nước khỏi quân xâm lược chiếm một giai đoạn khá dài. Vì vậy, trong cuốn "Từ hang Cốc Bó đến dinh Độc Lập", Trần Trọng Trung đã giành khá nhiều tâm sức để viết về cuộc chiến đấu này.

Tác giả nhấn mạnh: Tư tưởng quân sự của Nguyễn ái Quốc là "người trước súng sau". Quán triệt tư tưởng ấy, Đảng ta đã từng bước xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, mà nòng cốt là Quân đội nhân dân Việt Nam, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân giao cho.

Những chương tác giả viết về hoạt động của Bộ chỉ huy tối cao - của Tổng hành dinh QĐNDVN trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quá trình xây dựng quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam sau khi hiệp định Paris được ký kết (tháng 1/1973) là những chương viết hấp dẫn, có nhiều phân tích quý giá và bổ ích.

Cuối cùng, Đại tá Trần Trọng Trung nhấn mạnh: Một trong những sai lầm lớn nhất của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là đem quân xâm lược một nước mà không hiểu biết gì về lịch sử và văn hóa của dân tộc nước đó. Năm 1946, giữa thủ đô Paris (Pháp), trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Pavid Schoenbrun, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: "Việt Nam có một thứ vũ khí cũng mạnh như loại pháo hiện đại nhất: đó là tinh thần dân tộc". Với vũ khí vô địch là lòng yêu nước, dù chiến đấu trong điều kiện không cân sức nhưng với tinh thần dân tộc, với truyền thống và kinh nghiệm chống ngoại xâm, nhân dân Việt Nam không chỉ quyết chiến và quyết thắng, mà còn biết đánh và biết thắng địch từng bước cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng là độc lập dân tộc và thống nhất đất nước./

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M53540; M53541

23/ Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Những mốc son lịch sử. - H. : Chính trị quốc gia. , 2010. 575tr. ; 21cm.

23.jpg
 

Quá trình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng chính là quá trình Đảng ta tìm tòi, khảo nghiệm và phát triển đường lối, phương pháp cách mạng ở miền Nam; củng cố, xây dựng hậu phương miền Bắc, huy động sức mạnh tổng lực của dân tộc và thời đại vào cuộc kháng chiến, đánh bại từng bước tiến tới đánh bại hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Góp phần nghiên cứu lịch sử và thiết thực kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sáchCuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Những mốc son lịch sử.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tuyển chọn một số công trình, bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học về những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bằng các cứ liệu có độ xác thực cao, cuốn sách đã phác họa chân thực, khái quát và có hệ thống quá trình phát triển của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, từ bối cảnh lịch sử, tương quan lực lượng hai bên, đường lối kháng chiến, công tác tổ chức điều hành, động viên tối đa sức mạnh dân tộc vào cuộc chiến, tinh thần chiến đấu ngoan cường, trí tuệ, sáng tạo của quân và dân ta, cùng những nhận định về ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Có thể nói, thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trải quan ba mốc son của ba mùa Xuân lịch sử: mùa Xuân 1960 "Đồng khởi", mùa Xuân Mậu Thân 1968 "đuổi Mỹ" và mùa Xuân 1975 "Toàn thắng". Chiến thắng của chúng ta là chiến thắng của truyền thống hàng nghìn năm văn hiến, của sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, của lòng yêu nước và tinh thần quật khởi được hun đúc qua bao đời, của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam biết kết hợp sức mạnh của dân tộc và thời đại, của sự đoàn kết quốc tế với các đảng anh em.

Ôn lại lịch sử trong những ngày tháng Tư này để chúng ta mãi mãi không quên quá khứ và cùng nguyện sống có trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

Thư viện Quảng Nam; Kho Đọc: VV20391

24/ Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhìn từ phía bên kia / S.tầm, b.s: Cao Đắc Trung, Đậu Xuân Luận, Nguyễn Văn Sử : Hỏi và đáp. - H : Quân đội nhân dân , 2010. 273tr. ; 21cm.

24.jpg 

Chúng ta vẫn thường nhìn nhận cuộc chiến giữa Ta và Mỹ suốt 21 năm là không cân sức, vì Mỹ luôn là thế lực mạnh về kinh tế, quân sự, công nghệ. Tuy nhiên, chắc không nhiều người ngờ rằng, ngay trong thời kỳ đó, chứ chưa nói là khi nhìn lại cuộc chiến sau khi kết thúc, phía Mỹ đã phải sửng sốt và khâm phục tài sức của quân và dân Việt Nam khi điều khiển một cách tài giỏi các thiết bị quân sự được viện trợ và duy trì con đường vận chuyển từ Bắc vào Nam chỉ bằng những phương tiện hết sức thô sơ và sức người.

79 câu hỏi sẽ bao gồm nhiều vấn đề chúng ta chưa biết về lực lượng phía bên kia: Quân đội Mỹ, quân đội Việt Nam cộng hòa và một số nước đồng minh. Cuốn sách "Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: nhìn từ phía bên kia (Hỏi và đáp)" được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gồm những câu hỏi liên quan đến Quân đội Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam, như: Tướng Mỹ so sánh thế nào về khẩu súng tiểu liên AK47 của Quân giải phóng với khẩu tiểu liên M16 của Mỹ? hoặc Mỹ suy nghĩ thế nào về đường Hồ Chí Minh?

Phần thứ 2 của cuốn sách là những phân tích rất ngắn gọn về các nước đồng minh với Mỹ trong 21 năm chiến tranh tại Việt Nam: Động cơ nào khiến họ tham gia cuộc chiến và nhiệm vụ của họ tại Việt Nam đến đâu? Hoặc Tại sao nói: Thái Lan là "sân sau" của quân đội Mỹ tại Đông Dương? Từ cuốn sách, độc giả sẽ hiểu tại sao trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày nay luôn khẳng định cam kết: "không để nước thứ ba dùng lãnh thổ của mình làm nơi gây rối an ninh trật tự cho nước kia".

Và phần cuối cùng của cuốn sách là những giải đáp về Chính quyền và quân đội Việt Nam cộng hòa. Độc giả sẽ phần nào hiểu được suy nghĩ, tư tưởng và tâm tư của lực lượng này trong và sau cuộc chiến.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M53587

25/ Mệnh lệnh lưỡi lê :  Sự thật về cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam /  Nick Turse ; Lê Thùy Giang, Đặng Thành Đạt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2013. 450 tr. ; 20 cm.

25.jpg
 

Nick Turse, một nhà báo đồng thời là sử gia đã công bố nhiều thông tin mới. Tác giả cho biết: "Quả là tôi tình cờ tiếp cận đề tài này và khởi đầu nghiên cứu đề tài tội ác của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi đến Việt Nam lần đầu tiên và trò chuyện - thông qua phiên dịch - với những người dân sống sót qua chiến tranh tại vùng nông thôn Việt Nam, tôi bắt đầu nhìn nhận cuộc chiến ở một góc độ mới. Những người Việt mà tôi phỏng vấn chỉ cho tôi thấy họ đã chống chọi năm này sang năm khác dưới bom đạn và trực thăng như thế nào. Họ cho tôi biết họ đã phải xoay xở trên mọi phương diện ra sao để sống dưới cỗ máy chiến tranh Mỹ. Cho đến lúc nói chuyện với những nhân chứng đó, tôi mới hiểu rõ mức độ nặng nề của những nỗi đau khổ và gian khó của người dân thường Việt Nam. Tôi coi đó mới chính là câu chuyện thật sự về chiến tranh - điều mà những phiên bản lịch sử khác không đề cập đến".

Tập sách dẫn người đọc đi từ các văn khố ghi đầy những cuộc điều tra tội ác chiến tranh của Washington tới những ngôi làng nhỏ ở Việt Nam phải hứng chịu hậu quả chiến tranh; từ những trại lính nơi những người lính trẻ của Mỹ học cách căm thù tất cả người Việt Nam cho đến những chiến dịch khát máu. Một câu hỏi nhói lòng người đọc khi một phần lịch sử bị che giấu: Vì sao binh lính Mỹ đã sát thương nhiều thường dân đến thế?

Có thể nói cuốn sách này là bản tố cáo đanh thép tội ác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, thể hiện một cách nhìn khách quan từ trong lòng nước Mỹ về cuộc chiến này.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M003784; Kho Đọc: D00067 

26/ Năm 1975 những sự kiện lịch sử trọng đại / B.s: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - H : Quân đội nhân dân , 2010. 335tr. ; 21cm.

26.jpg
 

Trong cuốn sách, các tác giả chia làm hai phần cơ bản.

 Phần thứ nhất, trình bày những sự kiện lịch sử trọng đại trước năm 1975 (đó là giai đoạn 1973-1974). Người ta không thể không nhắc tới vai trò của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cùng với đó là xây dựng các binh đoàn chủ lực cơ động, đánh địch lấn chiếm, tạo thế trận mới. Đặc biệt trong giai đoạn này, kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975-1976 được hình thành. Một số hoạt động quân sự chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Phần thứ hai, trình bày toàn bộ những sự kiện lịch sử trọng đại trong năm 1975. Trước hết là những văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Văn kiện mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 được đánh dấu vào ngày 8/2/1975 - Bộ Chính trị ra nghị quyết thành lập Mặt trận Trị - Thiên. Ngày 14/4/75, Bộ Chính trị gửi điện về chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 22/4/1975, Bộ Chính trị phát động tổng tiến công kết hợp với nổi dậy của quần chúng Sài Gòn - Gia Định.

Một bầu không khí quật khởi từ Nam chí Bắc, với sức mạnh tiến công 1 ngày bằng 20 năm. Các trận đánh xuất hiện thời cơ cho chiến dịch Hồ Chí Minh là trận quyết chiến chiến lược trong chiến dịch Tây Nguyên - tháng 3/1975. Chiến dịch Trị Thiên, Huế và Đà Nẵng, trận Xuân Lộc - mở cánh cửa sắt cho cánh quân phía Đông từ ngày 9 đến 21/4/1975. Cùng với đó, ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ kết hợp tiến công và nổi dậy diệt địch, tạo thế, tạo lực cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng.

Và trong những ngày tháng 4 lịch sử ấy, năm cánh quân đã tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Ngày 30/4/1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngụy quyền trung ương tuyên bố đầu hàng cách mạng vô điều kiện, cũng là lúc quân, dân ta ở miền Đông Nam Bộ, ĐBSCL tiến quân nổi dậy, giải phóng các địa phương ở đây.

Đến ngày 1/5/1975, toàn bộ các tỉnh, các thành phố trên đất liền, các đảo và quần đảo ở biển Đông trên toàn miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M53659

27/ Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Nguyễn Xuân Tú. - H : Chính trị quốc gia , 2009. 222tr. ; 21cm.

27.jpg
 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao chói lọi là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên cả nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những sự kiện lớn nhất không chỉ trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, mà còn của lịch sử nhân loại thế kỷ xx.

Để có được thắng lợi vĩ đại đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của hậu phương miền Bắc "Tấc cả vì miền Nam ruột thịt" Nội dung cuốn sách đã nêu bật một giai đoạn lịch sử vô cùng hào hùng oanh liệt trong cuộc đấ tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Miền Bắc đã trở thành hậu phương lớn, vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn và đóng vai trò quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quá trình Miền Bắc quá độ lên CNXH, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ [1965-1975]

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M49691; M49692

28/ Sĩ quan đầu tiên vượt Trường Sơn thông đường về Nam Bộ kháng chiến chống Mỹ (1959 -- 1975) /  Trần Tuấn Sĩ. - Hà Nội : Văn hóa văn nghệ , 2013. 163tr ; 21cm.

28.jpg
 

Cuốn sách như một lời tâm sự của tác giả với thế hệ hôm nay và mai sau: "Sở dĩ cuốn sách này được lấy tựa đề: Sĩ Quan Đầu Tiên Vượt Trường Sơn Thông Đường Trở Về Nam Bộ Kháng Chiến, là vì lẽ: Những thành viên của Đoàn B500 đều là những sĩ quan được chọn lọc. Và, dù là một thành viên của Đoàn B500, nhưng tôi chỉ có thể viết một phần những gì tôi biết được, nhất là những sự kiện đã đi vào trái tim và khối óc của tôi. Tôi không tham vọng viết thành tích của Đoàn B500. Bởi tôi không thể biết hết được những cống hiến của phần lớn sĩ quan trong đoàn đã được phân bổ về hoạt động ở nhiều chiến trường thuộc các quân khu khác nhau của Nam bộ trong suốt mười lăm năm kháng chiến.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng rất hy vọng cuốn sách này sẽ góp phần giúp độc giả hôm nay cũng như mai sau nắm bắt và thấu hiểu vai trò lịch sử của Bộ Chính trị và Bác Hồ Chí Minh trong sự nghiệp khai thông đường Trường Sơn để hình thành một tuyến hành lang chiến lược chi viện thông suốt từ Bắc chí Nam và việc chọn lọc sĩ quan chi viện đầu tiên cho Nam bộ. Đó là thời kỳ sơ khai thi hành Nghị quyết 15 nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà hiện nay ít người biết rằng hai sự kiện lịch sử trọng đại này đều do Bộ Chính trị và Bác Hồ quyết định."

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M002908; M002907

29/ Vành đai diệt Mỹ ở chiến trường miền Nam (1965 - 1973) :  Sách chuyên khảo /  Trịnh Thị Hồng Hạnh. - H. : Chính trị Quốc gia , 2014. 379tr. : bản đồ ; 21cm.

29.jpg
 

 Vành đai diệt Mỹ là hình thức đánh giặc sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Dựa trên thế trận vành đai, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương xung quanh các căn cứ quân sự Mỹ trụ bám vững chắc tại quê hương, vừa sản xuất, vừa chủ động tiến công kẻ thù bằng quân sự, chính trị và binh vận, thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để giữ vững quyền làm chủ.

Cách đánh hiểm, hiệu quả của quân và dân ta tại vành đai diệt Mỹ ngay khi quân Mỹ đặt chân tới miền Nam là một trong những cơ sở quan trọng để Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 12-1965) hạ quyết tâm kiềm chế và đánh thắng Mỹ trên chiến trường. Thắng lợi trên vành đai diệt Mỹ đã tạo dựng niềm tin cho chiến sĩ, đồng bào cả nước, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sức mạnh của chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam có thể đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Thế trận vành đai góp phần làm thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường. Thế trận vành đai diệt Mỹ được xây dựng đã làm phong phú thêm phương thức và nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Những kinh nghiệm tích lũy được từ quá trình đấu tranh trên vành đai diệt Mỹ góp phần bổ sung vào kho tàng lý luận về chiến tranh cách mạng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại. Thực tiễn xây dựng và hoạt động của vành đai diệt Mỹ để lại những bài học có giá trị đối với việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Việc quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn, phát huy vai trò lãnh đạo, tính năng động, sáng tạo, nhạy bén của đảng bộ, chính quyền các cấp trong nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh... là những bài học quý cần tiếp tục đúc kết, vận dụng trong bối cảnh đất nước hiện nay.

Bằng sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, cuốn sách Vành đai diệt Mỹ ở chiến trường miền Nam(1965 - 1973) của TS. Trịnh Thị Hồng Hạnh đã góp phần tái hiện sự ra đời và hoạt động của vành đai diệt Mỹ; đưa ra những luận giải làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng; nêu bật tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đảng miền Nam trong chủ trương, trong chỉ đạo việc xây dựng, bảo vệ và hoạt động của các vành đai diệt Mỹ trên chiến trường; khắc họa rõ nét hơn cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khó trên mặt trận vành đai và vai trò của vành đai diệt Mỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đúc rút một số kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mặt trận nóng bỏng và rất quyết liệt này vào việc xây dựng khu vực phòng thủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M006994; M006995

30/ Việt Nam cuộc chiến thất bại của Mỹ. /  Joe Allen; Người dịch: Đào Tuấn. - H. : Công an nhân dân. , 2009. 317tr. ; 21cm.

30.jpg
 

 Cuộc chiến tranh ở Việt Nam với hậu quả là thất bại nặng nề nhất của quân đội Mỹ từng phải gánh chịu. Kể từ đó, tầng lớp thống trị Mỹ và các học giả trí thức của họ đã làm việc vất vả để tìm cách vượt qua những gì đã trở thành nổi tiếng như là Hội chứng Việt Nam - nỗi sợ hãi trong vai trò của những nhà hoạch định kế hoạch Mỹ mà bất kỳ cuộc giao tranh quân sự ở cấp độ lớn nào có thể trở thành sự sa lầy và kích động phong trào phản đối rộng rãi trong nước. 

Đây là cuốn sách rất nhỏ bé nhưng với nỗ lực muốn bao trùm phạm vi rộng lớn những vấn đề liên quan đến kỷ nguyên Việt Nam. Điều đó có nghĩa là nó muốn giới thiệu cho thế hệ người Mỹ lớn lên thời hậu chiến của kỷ nguyên Việt Nam, những người đã trở nên chính trị hóa từ cuộc chiến tranh Iraq.

Mục lục: 

Những bóng ma của Việt Nam 
         - Từ cuộc xâm lược của Pháp cho đến sự sụp đổ của chính quyền Diệm
         - Từ sự sụp đổ của chính quyền Diệm cho đến tết Mậu Thân
         - Từ sa lầy đến thất bại

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M53197

31/ Về đại thắng Mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn : Sách tham khảo / B.s.: Phạm Thị Huệ, Hà Kim Phương, Phạm Ngọc Hưng. - H : Chính trị quốc gia , 2010. 356tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm.

31.jpg
 

Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn là sự phát triển liên tục từ Đồng Khởi – bước phát triển nhảy vọt về chất của cách mạng miền Nam, làm phá sản các chiến lược "Chiến tranh đơn phương", "Chiến tranh đặc biệt" cho đến "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ. Quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, với những chiến thắng Núi Thành, Vạn Tường v.v... và chiến thắng Xuân Mậu Thân năm 1968 đã làm thất bại "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ, buộc Mỹ phải chấm dứt ném bom miền Bắc và ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Paris.

Cuốn sách do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ biên soạn, tuyển chọn trên cơ sở tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn thu thập, ghi chép về những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết đến kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Bắt đầu từ các hồ sơ lưu trữ, những người làm sách đã chọn lọc, sắp xếp thành một hệ thống sự kiện theo trật tự biên niên sử, rồi trích dẫn nguyên văn tài liệu và viết các đoạn dẫn nối, chú giải. Cách làm như thế vừa khách quan, khoa học, vừa làm cho nội dung cuốn sách có một mạch tập trung, liên tục, dễ theo dõi.

Những tư liệu mà chính quyền Sài Gòn và các nguồn báo chí phía bên kia để lại cũng không thể phản ánh đầy đủ về biên niên sự kiện, về nguyên nhân thất bại và những thương vong, tổn thất của họ để lại kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Tuy nhiên, lịch sử luôn được quy chiếu trên cơ sở các sự kiện và sự thật, do vậy, cuốn sách Về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn có giá trị tham khảo, giúp bạn đọc có được thêm tư liệu theo hướng tiếp cận khác, để qua đó càng hiểu thêm về ý nghĩa vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

- Chương 1: Chính quyền Sài Gòn với hiệp định Pari năm 1973
- Chương 2: Từ thất thủ Phước Long đến phòng tuyến Phan Rang
- Chương 3: Từ cửa tử Xuân Lộc đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M52494; M52495

32/ Đại thắng mùa xuân 1975 - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. B.s: Đặng Việt Thủy, Nguyễn Minh Thủy. - H : Quân đội nhân dân , 2010. 262tr. ; 21cm.

32.jpg
 

 Tập trung ca ngợi sức mạnh tinh thần to lớn và ý chí quyết tâm với tốc độ "1 ngày bằng 20 năm" của quân và dân ta trong 3 chiến dịch lớn: Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu bằng trận đánh Buôn Ma Thuột; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng, quét sạch địch ở ven biển miền Trung và kết thúc là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn – Gia Định dẫn tới giải phóng các tỉnh còn lại của Nam bộ. Không dừng lại ở đó "Đại thắng mùa xuân 1975 – Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam" còn khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, Bác Hồ và con người Việt Namtrong cuộc chiến tranh đầy gian khổ và vô cùng khốc liệt. Thể hiện nghệ thuật lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, đã đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi xiềng xích nô lệ của kẻ thù. Qua đó khẳng định sự thất bại nặng nề của Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, cũng như nhân dân thế giới ca ngợi về Đại thắng mùa xuân 1975 như thế nào?

Sách còn giới thiệu đến bạn đọc về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, Bác Hồ. Qua đó khẳng định một chân lý " Bất kỳ một quốc gia nào, dù có hùng mạnh đến đâu, nếu dùng bạo lực để áp đặt ý chí của mình lên dân tộc khác thì cuối cùng nhất định thất bại." (trang 74, 75), và cũng để chứng minh cho thế giới thấy rằng "Một nước dù đất không rộng, người không đông, nền kinh tế chưa phát triển, nhưng nếu có sự lãnh đạo đúng đắn, nhân dân đoàn kết chặt chẽ, biết phát huy truyền thống yêu nước và đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới thì có thể đánh thắng chiến tranh phi nghĩa của chủ nghĩa đế quốc, dù đó là Đế quốc Mỹ." (trang 159, 160).

Đại thắng mùa xuân 1975 đã trôi qua 35 năm nhưng những ký ức về những ngày tháng lịch sử ấy mãi không hề phai nhòa trong trái tim con người Việt Nam. Và cứ mỗi độ tháng Tư về, thì những hình ảnh của thời khắc lịch sử trọng đại ấy lại được tái hiện rõ ràng và sâu sắc hơn bao giờ hết.

 Với dung lượng 262 trang, "Đại thắng mùa xuân 1975 – Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam"đã trình bày một cách đầy đủ về cuộc chiến oanh liệt hào hùng, sự dũng cảm đầy mưu trí và sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng để có được ngày lịch sử trọng đại - ngày Đại thắng mùa xuân 1975

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M53657

33/ Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam. - H : Chính trị quốc gia , 2010. 527tr. ; 24cm.

33.jpg
 

Cuốn sách bao gồm một số công trình, bài viết của nhiều tác giả về đại thắng mùa Xuân 1975. Thông qua những bài viết của mình, các tác giả đã phản ánh một cách sinh động, có hệ thống quá trình xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh toàn dân tộc phục vụ chiến trường cho đến thắng lợi hoàn toàn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Năm tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người; và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Đó chính là những nội dung cơ bản đã được phản ánh trong cuốn sách.

Cuốn sách gồm có ba phần:

Phần thứ nhất: Chủ trương và diễn tiến

Phần thứ hai: Thắng lợi của sức mạnh tổng hợp

Phần thứ ba: Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M52493; M52492

34/Chân trần, chí thép. :  Câu chuyện của Trung tá Thủy quân Lục chiến - James G. Zumwalt - con trai Đô đốc Chỉ huy trưởng lực lượng Hải Quân Mỹ tại Việt Nam. /  James G. Zumwalt; Ng.dịch: Đỗ Hùng, First News. - Tp. Hồ Chí Minh. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2011. 375tr. ; 24cm.

34.jpg
 

 "Trải nghiệm về cuộc sống của mỗi người là khác nhau, và bi kịch cũng như thế. Nhưng chiến tranh, với bản chất tàn bạo của nó, đã tạo ra những nạn nhân ở cả hai phía. Và khi chiến trường phủ lên toàn bộ một đất nước - như trong Chiến tranh Việt Nam - thì toàn bộ nhân dân của đất nước ấy đều là nạn nhân".

Với quan điểm đó, Chân Trần, Chí Thép trở thành một cuốn tư liệu về những con người, những khoảnh khắc mà có thể ta đã biết nhưng không bao giờ có thể hiểu được tường tận. Hàng chục câu chuyện, hàng trăm con người, hàng ngàn thời điểm được nhắc đến ở đây xuyên suốt 20 năm chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn 1961 – 1975, thậm chí, còn có những câu chuyện hậu chiến.

Không phải ngẫu nhiên mà Chân Trần, Chí Thép được đánh giá cao về mặt nội dung. Trong cuốn sách, cuộc chiến được đặc tả thông qua con người thật, sự kiện thật nhưng lại bằng quan điểm của một chiến binh đã từng đứng bên kia chiến tuyến. Khác biệt ngôn ngữ, khác biệt quan điểm, khác biệt lý tưởng ấy không biến những cảm xúc thành lạc điệu mà ngược lại, nó đồng cảm đến tận cùng, bởi, chiến tranh, dù thắng hay thua thì tổn thất là không thể đo đếm được. Có những gia đình không bao giờ có ngày đoàn tụ. Có những người mẹ vĩnh viễn mất đi những người con của mình. Có những chiến sĩ chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì lý tưởng và niềm tin thống nhất đất nước. Có những đứa trẻ vượt Trường Sơn, rời khỏi chiến trường để cha mẹ yên tâm chiến đấu… Và còn có hành trình không mệt mỏi của những người còn sống tìm kiếm hài cốt đã mất của đồng đội sau khi chiến tranh kết thúc.

Những câu chuyện trong Chân Trần, Chí Thép đều gắn với một con người cụ thể, có thể là một cô văn công, có thể là một vị tướng, cũng có thể là một người dân thường… Sự đa dạng ấy khiến Chân Trần, Chí Thép trở nên thật đến trần trụi khi khắc họa chiến tranh và hậu quả chiến tranh để người đọc có cái nhìn sâu hơn, chi tiết hơn về những con người đã góp mặt trong thời điểm ấy.

Trong Chân Trần, Chí Thép, quá khứ và hiện tại được liên kết với nhau, đôi khi để hiểu thêm bối cảnh của những câu chuyện nhưng đôi khi là để thể hiện thái độ của người viết (và cả người được phỏng vấn) khi nhìn về quá khứ. Tràn ngập trong Chân Trần, Chí Thép là tinh thần hòa hợp hiếm có giữa những bên đã từng là kẻ thù thì nay là bạn. Tinh thần hòa hợp ấy từng bước góp phần chữa lành vết thương tinh thần của những con người, chủ động hoặc bị động, tham dự vào cuộc chiến, và rồi nó sẽ mở ra cánh cửa cho tương lai bằng nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, không chỉ với hàng trăm ngàn người còn mất tích, không chỉ với hàng triệu thương, bệnh binh, hàng triệu nạn nhân bị chất độc Cam dày vò.

Chân Trần, Chí Thép, vượt ra ngoài cái tên của nó, là một thông điệp hòa giải, là một cách nhìn nhận thẳng thắn về cuộc chiến, về con người, về Việt Nam.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M55914

35/ Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975. - Hà Nội. : Chính trị quốc gia-Sự thật. , 2011. 1042tr. ; 24cm.

35.jpg
 

Ngày 23/9/1945 – Ngày Nam Bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, tô đậm truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của một dân tộc "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Nhằm ghi lại lịch sử hào hùng mở đầu cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp của dân tộc, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phối hợp Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam bộ kháng chiến cho ra mắt bạn đọc bộ sách Lịch sử Nam bộ kháng chiến do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn.

Bộ sách gồm 4 cuốn, trong đó có 2 tập chính sử: Tập 1 là Lịch sử Nam Bộ kháng chiến giai đoạn 1945-1954 và Tập 2 là giai đoạn 1954-1975. Quyển thứ ba: Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975 và quyển 4: Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến gồm 9 chuyên đề mang tính tổng hợp để soi sáng thêm chính sử. Đây là những tư liệu được tập hợp từ rất nhiều nhân chứng lịch sử, những cán bộ cách mạng lão thành từng trực tiếp tham gia hoặc tận mắt chứng kiến các diễn biến, các sự kiện trong thời kỳ đó.

Là bộ sách mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, xã hội to lớn và sâu sắc, "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" với số lượng lớn về tư liệu lịch sử, nhiều sự kiện, nhân vật, số liệu…đã phản ánh ghi khắc trung thực cuộc kháng chiến cứu nước đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đổi hào hùng của quân và dân Nam Bộ từ năm 1945 đến 1975.

Xuất bản năm 2011 với độ dày trên 1000 trang in khổ lớn mỗi tập, "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của quân dân Nam Bộ - Thành đồng Tổ quốc như lời một bài hát: "Mùa thu rồi ngày hăm ba ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến ra trận tiền. Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước...". Và lời Bác Hồ đã khẳng định: "Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giời thay đổi!". Tinh thần Ngày Nam bộ kháng chiến mãi mãi bất diệt, là sức mạnh to lớn để nhân dân Nam Bộ cùng cả nước giành lại độc lập tự do, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M56799

36/ Nhật ký chiến trường /  Nguyễn Tiến Bình. - H. : Chính trị Quốc gia , 2014. 399tr. : ảnh ; 21cm.

36.jpg 

Nhật ký chiến trường không chỉ là một cuốn sách. Nó còn là một phần đời của người lính vệ quốc năm xưa được viết với tất cả cảm xúc và trải nghiệm ở nơi khốc liệt nhất của chiến tranh. Và vì thế Nhật ký chiến trường không chỉ là cuốn sách. Nó là thứ tài liệu - "hành trang yêu nước" cho nhiều thế hệ hôm nay và mai sau…

Trong cuốn nhật ký, Trung tướng Nguyễn Tiến Bình không chỉ viết về những gian khó hy sinh của người lính trên chiến trường khốc liệt, mà còn dành cho tình đồng chí đồng đội, tình quân dân, về ý chí sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, mà còn gửi vào đó nỗi niềm riêng tư, tình cảm quê hương,gia đình.

Đất nước hòa bình, thống nhất, trung tướng Nguyễn Tiến Bình từ mặt trận trở về. Ông đã nỗ lực học tập và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ triết học. Ông trở thành một trong những tướng lĩnh của quân đội đã trải qua chiến tranh, được đào tạo cơ bản, có tư duy lý luận, có trình độ học vấn…; và đặc biệt, được mọi người rất quý trọng vì ông luôn sống chân thành, trung thực, chí tình, chí nghĩa với đồng chí đồng đội, với gia đình, bạn bè. Nhiều bạn đọc biết đến Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình là một trong những cây bút xuất sắc của quân đội, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều tiểu luận, bài viết của ông được đánh giá cao.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M006991; M006990   

37/ Phác họa chân dung một thế hệ /  Tần Hoài Dạ Vũ, Nguyễn Đông Nhật. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2013. 578tr ; 21cm. - (Đáp lời sông núi).

37.jpg
 

 Phác họa chân dung một thế hệ ghi lại chặng đường 12 năm (1963-1975) đấu tranh của lớp người trí thức trẻ ở miền Nam. Đây là một trong những giai đoạn quyết liệt bi tráng nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. "Tuy viết về một thế hệ nhưng những người viết không hề có tham vọng thay mặt cho thế hệ đó, mà chỉ viết về những gì có trong tầm hiểu biết rất hạn chế của mình. Sự chân thật, tính chính xác, mong rằng có thể nói lên đôi điều của một thế hệ..." (Lời nói đầu của cuốn sách). Hơn 600 trang viết đã nói lên điều ấy. Và từ những trang viết đó, ta gặp lại những gương mặt trí thức trẻ một thời ở Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Lạt... cùng địa bàn hoạt động chủ yếu của chính tác giả: Huế- Đà Nẵng.

Thời gian qua, có nhiều tài liệu viết về phong trào đấu tranh của sinh viên- học sinh giữa lòng đô thị miền Nam. Nhưng Phác họa chân dung một thế hệ sẽ giúp người đọc khái quát được diện mạo của một bộ phận tuổi trẻ đã chọn theo con đường đấu tranh chống xâm lược, đòi công bằng, công lý...

Thư viện Quảng Nam; Kho mượn: M002893; M002892

38/ Địa chỉ đỏ dọc đường Hồ Chí Minh huyền thoại /  Dũng Quyết b.s. - Hà Nội : Thanh niên , 2014. 147 tr. ; 21 cm.

38.jpg 

Đường mòn Hồ Chí Minh kéo dài từ Bắc vào Nam đi qua 20 tỉnh ở Việt Nam: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quãng Bình, Quãng Trị, Thừa Thiên Huế, Quãng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Đắt Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang. Đó chính là những địa danh làm nên linh hồn bất diệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.              

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đã có biết bao tên dốc, tên đèo, tên làng, tên bản, biết bao dòng sông, con suối… là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Và, chính những địa danh đó cũng đã đi vào huyền thoại bởi nó được hình thành từ lòng dũng cảm vô song, ý chí quyết tâm cao độ vượt lên mưa bom bão đạn, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tiến và nhân dân cả nước.

Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm nhưng những địa danh đó vẫn mãi in đậm trong tâm khảm của nhiều thế hệ người dân đất Việt. Đó thực sự là những "Địa chỉ đỏ" sáng mãi trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Cuốn sách "Địa chỉ đỏ - dọc đường Hồ Chí Minh huyền thoại"tập hợp những địa danh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam do Dũng Quyết biên soạn, NXB Thanh niên ấn hành sẽ đem đến cho độc giả nhiều điều ít biết về các địa danh đó. Sách hiện đang phục vụ tại Thư viện tỉnh Quảng Nam.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M006783; M006782

39/ Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam - Tác động của những nhân tố quốc tế : Sách tham khảo / Nguyễn Khắc Huỳnh. - H : Chính trị quốc gia , 2010. 359tr. ; 21cm.

39.jpg 

Cuốn sách gồm một số bài viết của tác giả đã được hệ thống lại, chứa đựng nguồn tư liệu phong phú, luận chứng súc tích. Tác giả đã đặt cuộc chiến tranh Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, trên cơ sở đó phân tích những nhân tố quốc tế tác động đến chiều hướng chiến tranh, từ đó tìm hiểu nỗ lực của các bên trong việc tìm kiếm những giải pháp có lợi cho mình: quan hệ Mỹ - Xô - Trung và chiến tranh Việt Nam, sự giùp đỡ và ủng hộ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc và mặt trận nhân dân thế giới đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thể thấy rõ bản lĩnh và trí tuệ của ngoại giao Việt Nam, một nền ngoại giao dựa trên chính nghĩa dân tộc, kiên định nguyên tắc, song rất linh hoạt và tinh tế về sách lược, uyển chuyển, khôn khéo về biện pháp, biết phát huy sức mạnh dân tộc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, góp phần biến nguy thành an, biến yếu thành mạnh, vượt qua khó khăn, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M52478; M52479

40/ Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1954-1975) :  Sách chuyên khảo /  Nguyễn Thị Mai Hoa. - Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2013. 417tr. ; 21cm.

40.jpg 

 Đến nay, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đã lùi xa gần 40 năm. Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến gian khổ kéo dài 21 năm đó là thành quả của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí kiên cường không quản hy sinh, gian khổ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, và sự ủng hộ, viện trợ quốc tế của các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Từ lâu nay, vấn đề ủng hộ, viện trợ quốc tế cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan, chủ quan, đây vẫn là mảng đề tài có nhiều khoảng trống nghiên cứu, nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Cuốn sách Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của TS. Nguyễn Thị Mai Hoa sẽ giúp bạn đọc phần nào làm sáng tỏ những khoảng trống nêu trên.

Trên cơ sở khai thác tư liệu mới, chọn lọc, phân tích cẩn trọng các nguồn tư liệu của Việt Nam và của các bên có liên quan (Liên Xô trước đây, Mỹ, Trung Quốc) cập nhật những quan điểm, thành tựu nghiên cứu mới nhất, cuốn sách phục dựng toàn diện bức tranh về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Qua đó, bạn đọc sẽ thấy được đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta trong việc vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế; gợi mở những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề và quan hệ quốc tế hiện nay.

Đây thực sự là một cuốn sách tham khảo, tra cứu hữu ích về đề tài ủng hộ, viện trợ quốc tế cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta, đồng thời, thể hiện sự ghi nhớ, trân trọng và biết ơn tự đáy lòng đối với các nước chủ nghĩa xã hội anh em.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M004616; M004615

 


 


 


 


 


 


 

Số lượt người xem: 7583
Danh sách ý kiến
Gửi bình luận
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by