Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin

Bản tin
Thứ 3, Ngày 30-06-2015, 23:00
THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH
1/ Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới / B.s.: Vũ Khánh, Song Thành, Nguyễn Thị Giang... ; Dịch, h.đ.: Phạm Đình An, Marianne Brow. - H. : Thông tấn. , 2009. 197tr.: hình ảnh ; 23x25cm.

1.jpg

"Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn" là lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại mít-tinh kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ðây cũng là tên một trong những bài viết chọn lọc đăng trong cuốn sách cùng tên của đồng chí Nguyễn Văn Linh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia mới ấn hành nhân kỷ niệm 95 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 - 1-7-2010) - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương mẫu mực về sự liêm khiết và chính trực, hết lòng vì nước, vì dân, người đã mãi mãi gắn bó với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách chọn lọc một số bài viết và bài nói tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Văn Linh, chủ yếu về công cuộc đổi mới. Từ sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công cuộc đổi mới, đồng chí đưa ra những nhận định sắc sảo, phân tích khoa học và đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề một cách khả thi, đúng đắn xuất phát từ thực tiễn.

Ðồng chí khẳng định: Ðể tiến hành công cuộc đổi mới ở bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, cần phải chuẩn bị trước về cơ sở lý luận. Nếu không kiên quyết đổi mới về tổ chức bộ máy và cán bộ thì không một chủ trương chính sách nào có thể thực hiện được tốt. Ðổi mới là sự vận động không ngừng, luôn phát triển và cần được làm phong phú hơn bằng những kết luận mới về lý luận, những giải pháp mới trong thực tiễn...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Linh, sự khám phá về lý luận phải là tiền đề và điều kiện cơ bản làm cơ sở cho sự đổi mới trong hoạt động thực tiễn; đổi mới cần nhanh chóng và mạnh mẽ, và chỉ có thể đổi mới thật sự khi có sự đổi mới về tư duy và phong cách. Ðồng chí chỉ rõ, "muốn giành thắng lợi trong cuộc tiến công vào nhận thức, phong cách cũ, cần có đủ dũng khí cách mạng, hết sức kiên trì và nhất thiết phải tiến hành công việc trên cơ sở khoa học"...

Những suy nghĩ tâm huyết, những lời nói thẳng, nói thật trong cuốn sách này của đồng chí Nguyễn Văn Linh thể hiện rõ đặc điểm nổi bật của Ðại hội VI của Ðảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.

 Ở đồng chí Nguyễn Văn Linh, nói luôn đi đôi với làm. Nói thì phải thật, phải thẳng thắn. Trước những hạn chế, yếu kém, đồng chí thẳng thắn chỉ ra căn nguyên của vấn đề rồi đưa ra giải pháp khắc phục. Ðó là tư duy và phong cách của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

 Các bài nói, bài viết trong cuốn sách "Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn" thể hiện rõ điều này.

 Thư viện Quảng Nam; Kho Đọc: VL05458, VL05459​

2/Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo :  Hồi ký. - H. : Chính trị quốc gia. , 2003. 671tr.: hình ảnh ; 24cm.

2.jpg

Tháng 12 năm 1986 , Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, chính thức đưa ra đường lối đổi mới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường qua sđộ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tại đại hội này, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư của Đảng. Đồng chí luôn trăn trở, tìm cách tháo gỡ những khó khan, bế tắc trong sản xuất và đời sống xã hội; lắng nghe ý kiến của đồng bào, đồng chí; chú ý nghiên cứu, tìm tòi những nhân tố mới, sáng tạo tích cực từ các cơ sở sản xuất để đúc kết, xây dựng những điển hình về cơ chế và phong cách quản lý mới, góp phần làm sang tỏ quan điểm đường lối của Đảng.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng và có hiệu quả vào việc hoạch định đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong nhiệm kỳ đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí đã cùng với tập thế lãnh đạo chủ động, sang tạo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động lớn trên thế giới, khi mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Đồng chí kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc – đổi mới nhưng luôn giữ vững và tang cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Những bài viết của đồng chí trên báo Nhân Dân vào những năm đầu của thời kỳ đổi mới dưới nhan đề " Những việc cần làm ngay"mang bút danh N.V.L đã tạo luồng sinh khí mới trong xã hội: dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan Đảng và Nhà Nước.

Cuốn sách" Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sang tạo" bao gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cán bộ lão thành cách mạng, bạn chiến đấu, các nhà khoa học, nhà văn hóa, các đồng chí lãnh đạo các địa phương… và người thân đồng chí Nguyễn Văn Linh. Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về cuộc đời hoạt động và công lao to lớn đối với cách mạng Việt Nam của đồng chí Nguyến Văn Linh – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao tấm gương sang của đồng chí về lòng trung thành, tận tụy, mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời hy sinh phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M41379

3/Nguyễn Văn Linh - hành trình cùng lịch sử. /  Ch.b: Ngô Thị Huệ, Trần Bạch Đằng, Dương Đình Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb. Trẻ. , 1999. 484tr.: hình ảnh ; 20cm + 8 tờ ảnh màu.

3.jpg

Với tình cảm sâu đậm của tuổi trẻ luôn luôn mong muốn được hiểu biết về cuộc đời hoạt động cách mạng, nhân cách đạo đức, lối sống của một người đã từng lãnh đạo cao nhất của thành phố và là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở tập sách này, tập hợp những tài liệu, những bài viết của những đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu, những lớp cán bộ nhiều thời kỳ từng làm việc, gắn bó với đồng chí Nguyễn Văn Linh, những người thân gần gũi trong gia đình và cả đồng hương, thân tộc quê nhà của chú Mười.

 Tập sách giới thiệu bài viết của nhiều người và từ tình cảm, từ những kỷ niệm, từ những mối quan hệ mà tác giả có cách phản ánh, thể hiện và cảm nhận riêng. Định hướng chung của tập sách là nói lên một phần những cống hiến, tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với dân tộc, đất nước và gia đình.

Tập sách được trình bày dưới dạng các chương gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh với tiến trình lịch sử phát triển đất nước với các chương: Tuổi trẻ dấn thân; Hành trình cùng lịch sử; Cây đời mãi mãi xanh tươi.

Thư viện Quảng Nam; Kho: VV04660; VV17014; M09182; M09884

4/ Đồng chí Nguyễn Văn Linh và cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia. , 2001. 329tr. ; 22cm.

4.jpg

Cuốn sách tập hợp những bài tham luận tại cuộc Hội thảo khoa học do Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, của các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các nhà khoa học, các đồng chí làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, các nhà hoạt động thực tiễn và các bài viết của những người thân thiết đã gắn bó cả đời mình với đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh từ lúc đồng chí Nguyễn Văn Linh từ lúc đồng chí tham gia hoạt động cách mạng cho đến lúc tạ thế, các bài viết bằng tình cảm trân trọng và luận cứ thuyết phục đã nêu rõ đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng đều trung thành, tận tụy, thể hiện tài năng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Là Tổng Bí thư của Đảng trong thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua ghềnh thác hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động phức tạp trên thế giới và những khó khăn trong nước. sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang, công cuộc đổi mới đã thu được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, trong đó có đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Thư viện Quảng Nam; Kho: VL01096; VL00879; M40823; M41212

5/ Anh Linh với cơ sở. :  Ghi chép. /  Hữu Thọ. - H. : Chính trị quốc gia. , 2002. 230tr ; 21cm + 8 tờ ảnh

5.jpg

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo được tiến hành từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12 – 1986), đã mở ra một bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng đường lối của Đảng, trong hơn 15 năm qua, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra thế và lực mới để đưa đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở thời kỳ trên thế giới đầy biến động phức tạp và khi công cuộc đổi mới đất nước mới được triển khai, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp quan trọng, góp phần to lớn cùng Ban Chấp hành Trung ương không chỉ vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, những quyết sách kịp thời, mà còn luôn xem trọng đánh giá, xem xét sự vận hành của nó trong thực tiễn để khi cần thiết có sự điều chỉnh, bổ sung, bởi đổi mới là vấn để hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ. Chính vì vậy , trong thời gian đảm nhiệm trọng trách của mình, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều chuyến đi khảo sát, nghiên cứu tình hình ở khắp các địa phương trong cả nước. Ở đâu đồng chí cũng nêu lên những băn khoăn, đặt ra những câu hỏi của các vấn đề mà xã hội và bản thân đồng chí quan tâm, cốt để gợi ý cho các cấp ủy đảng cùng suy nghĩ nhằm tìm cách thực hiện thắng lợi đường lối nghị quyết của Đảng. 

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quá trình đổi mới đất nước và hiểu rõ hơn những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Anh Linh Với Cơ Sở (Ghi Chép). Sách gồm một số bài viết ghi lại ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong các chuyến đi thực tế ở cơ sở và tình cảm của cán bộ, nhân dân trong cả nước đối với đồng chí.

Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M39133; M39134

6/Nguyễn Văn Linh tuyển tập : T.1 (1962-1986) /  Nguyễn Văn Linh. - H. : Chính trị quốc gia , 2011. 1199tr. : ảnh chân dung ; 22cm.

6.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng ta. Trên nhiều cương vị khác nhau, những đóng góp của ông trong 70 năm hoạt động cách mạng là những bài học vô cùng quý báu, vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, cần tiếp tục nghiên cứu vận dụng để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tập I của bộ sách bao gồm những tác phẩm, bài viết và phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1962 đến năm 1975 và thời kỳ đầu cả nước đi vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ 1976 đến 1986.

Điểm nổi bật của các bài viết và phát biểu này là đã nêu lên những dấu mốc lớn trong quá trình phát triển của cách mạng miền Nam và trong thời kỳ cả nước đi vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phần cuối Tập I phản ánh nhiều ý kiến đóng góp của đồng chí, trong cương vị Thường trực Ban Bí thư, vào công cuộc đổi mới mà Trung ương Đảng đang xúc tiến mạnh mẽ trong quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội VI của Đảng.

Thư viện Quảng Nam; Kho Đọc: D00531

7/ Nguyễn Văn Linh tuyển tập : T.2  (1986-1998) /  Nguyễn Văn Linh. - H. : Chính trị quốc gia , 2011. 1311tr. : ảnh chân dung ; 22cm.

7.jpg 

Tập II của bộ sách bao gồm những tác phẩm, bài phát biểu và bài viết trong thời gian đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư và sau đó là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng tháng 12 năm 1986 cho đến khi đồng chí qua đời tháng 4 năm 1998.

Bên cạnh các bài phát biểu chính thức của đồng chí Nguyễn Văn Linh tại Đại hội VI và các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Tập II còn giới thiệu nhiều bài phát biểu và bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh ở nhiều dịp, nhiều diễn đàn và với nhiều đối tượng khác nhau. Đó là những bài phát biểu tại các lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày chiến thắng 30 tháng 4, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9, Cách mạng tháng Mười Nga, Ngày thành lập Công an nhân dân và Quân đội nhân dân…

Các bài nói và bài viết đã tập trung vào chủ đề đổi mới, làm sáng tỏ quan điểm của Đại hội VI và các Nghị quyết của Trung ương

Thư viện Quảng Nam; Kho Đọc: D00532

8/ Mãi mãi đi theo con đường Chủ tcịh Hồ Chí Minh đã lựa chọn. /  Nguyễn Văn Linh. - H. : Chính trị quốc gia. , 2010. 207tr. : ảnh chân dung ; 21cm.

8.jpg

Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - là lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại mít-tinh kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là tên một trong những bài viết chọn lọc đăng trong cuốn sách cùng tên của đồng chí Nguyễn Văn Linh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia mới ấn hành nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2010) - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương mẫu mực về sự liêm khiết và chính trực, hết lòng vì nước, vì dân, người đã mãi mãi gắn bó với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách là sự chọn lọc từ một số bài viết và bài nói tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Văn Linh, chủ yếu về công cuộc đổi mới. Từ sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công cuộc đổi mới, đồng chí đưa ra những nhận định sắc sảo, phân tích khoa học và đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề một cách khả thi, đúng đắn xuất phát từ thực tiễn. Đồng chí khẳng định: Để tiến hành công cuộc đổi mới ở bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, cần phải chuẩn bị trước về cơ sở lý luận. Nếu không kiên quyết đổi mới về tổ chức bộ máy và cán bộ thì không một chủ trương chính sách nào có thể thực hiện được tốt. Đổi mới là sự vận động không ngừng, luôn phát triển và cần được làm phong phú hơn bằng những kết luận mới về lý luận, những giải pháp mới trong thực tiễn…   Theo đồng chí Nguyễn Văn Linh, sự khám phá về lý luận phải là tiền đề và điều kiện cơ bản làm cơ sở cho sự đổi mới trong hoạt động thực tiễn; đổi mới cần nhanh chóng và mạnh mẽ, và chỉ có thể đổi mới thật sự khi có sự đổi mới về tư duy và phong cách. Đồng chí chỉ rõ, "muốn giành thắng lợi trong cuộc tiến công vào nhận thức, phong cách cũ, cần có đủ dũng khí cách mạng, hết sức kiên trì và nhất thiết phải tiến hành công việc trên cơ sở khoa học"… Những suy nghĩ tâm huyết, những lời nói thẳng, nói thật trong cuốn sách này của đồng chí Nguyễn Văn Linh thể hiện rõ đặc điểm nổi bật của Đại hội VI của Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Ở đồng chí Nguyễn Văn Linh, nói luôn đi đôi với làm. Nói thì phải thật, phải thẳng thắn, công khai. Trước những hạn chế, yếu kém, đồng chí thẳng thắn chỉ ra căn nguyên của vấn đề rồi đưa ra giải pháp khắc phục. Tư duy và phong cách đó của đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được thể hiện rõ trong các bài nói, bài viết trong cuốn sách Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Gần 25 năm trôi qua kể từ khi Đảng ta khởi xướng và tiến hành công cuộc đổi mới, nội dung những bài nói, bài viết trong cuốn sách Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn của đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn

Thư viện Quảng Nam; Kho: M53486; M53487; VV20765

9/Bảy vị cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sống mãi với chúng ta /  Lê Quốc Sử. - H. : Thời đại. , 2010. 450tr. ; 27cm.

9.jpg

Tác giả Lê Quốc Sử là người đã dày công sưu tầm biên soạn về các nhà lãnh đạo của Đảng. Với lòng nhiệt huyết và nguồn tư liệu phong phú, ông đã trình bày súc tích các bước thăng trầm của đất nước thông qua vai trò của các Tổng bí thư.

Tập sách "Bảy vị cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sống mãi với chúng ta" giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của bảy vị cố Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tuổi thơ ấu đến quá trình hoạt động cách mạng và hoạt động chính trị. Đó là đồng chí Trần Phú – vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Phong – Tổng Bí thư Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (nhiệm kỳ 1935-1936); Đồng chí Hà Huy Tập – Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1936-1938); đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1938-1940), đồng chí Trường Chinh- Tổng bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1940-1956 và nhiệm kỳ 7/1986-12/1986), đồng chí Lê Duẩn – Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1960-1986) và đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tổng Bí thư Đảng (nhiệm kỳ 1986-1991).

Thông qua cuộc đời, vai trò của các vị cố Tổng Bí thư chúng ta có thể hình dung ra được các bước thăng trầm của đất nước, và sự hy sinh cả tính mạng mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Từ đó chúng ta càng biết ơn thế hệ cha anh đã góp phần xương máu để Tổ quốc có ngày hôm nay, nhất là giúp cho thế hệ thanh niên có thêm  niềm tự hào về truyền thống và thấy rõ trách nhiệm phát huy cao độ truyền thống anh hùng vẻ vang của dân tộc.

 Thư viện Quảng Nam; Kho: VL05710; M53417​
Số lượt người xem: 4137
Danh sách ý kiến
Gửi bình luận
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by