hidden

GIỚI THIỆU SÁCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8/1945 - 28/8/2023)

  • 25/08/2023
  • 326

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, trong Tuyên cáo của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Thông tin - Tuyên truyền được thành lập, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Với ý nghĩa đó, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 28/8 hằng năm là ngày truyền thống của ngành. Trải qua lịch sử 78 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa và Thông tin hoạt động với rất nhiều lĩnh vực và đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.       

 Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin, Thư viện tỉnh Quảng Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc ấn phẩm “ Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam ” để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quan điểm và định hướng của Đảng về phát triển sự nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. 

Sách do tác giả Lê Mậu Lâm chủ biên, được chia thành ba phần gồm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối văn hóa trong bối cảnh mới; các bài nghiên cứu về xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới và tổ chức thực hiện ở một số bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

 Những bài viết trong cuốn sách thể hiện tầm nhìn, trí tuệ của Ðảng về văn hoá, văn nghệ qua phân tích của các nhà khoa học, các nhà quản lý về phương hướng, mục tiêu của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và những nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Cuốn sách sẽ mang tới cho bạn đọc những quan điểm và tri thức trong sự nghiệp chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững; tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý văn hóa, cải cách bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa; phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, văn nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, cho các lĩnh vực then chốt, đặc thù.

Ấn phẩm hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Quảng Nam, số 283 - Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mời quý độc giả gần xa tìm đọc tập sách này tại Thư viện tỉnh.

Thời gian phục vụ trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hằng tuần (Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để làm công tác nội dịch).

            Đường lối văn hoá của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam /  Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Vũ Minh Giang...; Lê Mậu Lâm ch.b. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022.- 715 tr.; 24 cm.

            Thư viện Quảng Nam; Kho Mượn: M031412; Ký hiệu xếp giá: 306.09597

 

Thư viện tỉnh Quảng Nam

 

  • Thư viện tỉnh Quảng Nam

Mới nhất

Từ ngày 1/4 - 3/4/2024, xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” của Thư viện tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên phục vụ Sách báo cho các em học sinh trên địa bàn huyện nhằm phát huy giá trị của Sách, của văn hoá đọc trong cộng đồng.

“Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào mà là một người có cách nhìn và thái độ sống tốt nhất trong mọi hoàn cảnh” (Hugh Downs)

THƯ MỤC QUẢNG NAM THÁNG 01 NĂM 2024

Xem nhiều nhất

Dương Thụy tên thật là Dương Thụy Phương Khanh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học, có năng khiếu viết văn và sở thích viết văn nên Dương Thụy đã đến với đọc giả lứa tuổi thanh thiếu nên qua truyện ngắn "Búp bê băng giá" khi tác giả còn là học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh).