hidden

Quảng Nam tập huấn ứng dụng phần mềm nguồn mở OpenBiblio trong quản lý hoạt động thư viện cấp huyện

  • 07/02/2020
  • 100
Nhằm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và xử lý nghiệp vụ thư viện trong hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng phần mềm nguồn mở OpenBiblio trong quản lý hoạt động thư viện cho hơn 20 học viên là người làm công tác thư viện ở các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.

Trong 2 ngày 07 - 08/8/2019 các học viên được giới thiệu khái quát phần mềm OpenBiblio cùng các module: quản trị phần mềm, biên mục tài liệu, in sổ đăng ký cá biệt, tạo nhãn mã vạch cho sách, quản lý bạn đọc và lưu thông tài liệu.

Lớp tập huấn sẽ trang bị những kiến thức cơ bản trong biên mục và xử lý tài liệu cho cán bộ thư viện ở các huyện, thị xã, thành phố; đơn giản hóa công tác chuyên môn, nghiệp vụ; qua đó tăng khả năng tiếp cận của người đọc đối với tài liệu của thư viện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin cho bạn đọc, tích cực đẩy mạnh việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và góp phần phát triển sự nghiệp thư viện tỉnh nhà.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

20190807_075626.jpg

20190807_081614.jpg

C360_2019-08-07-08-36-55-889.jpg

Phan Văn Mận

Thư viện tỉnh Quảng Nam

  • admintv

Mới nhất

Thư mục Quảng Nam tháng 7 năm 2020

Thư viện tỉnh Quảng Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc tập thư mục tháng 6 năm 2020, gồm có các bài viết được sưu tầm, trích từ các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương.

Từ ngày 15 tháng 06 năm 2020, Thư viện tỉnh Quảng Nam thực hiện cấp thẻ cho bạn đọc Thiếu Nhi