hidden

Mới nhất

Trong 02 ngày 01-02/8/2018, Thư viện tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thi Thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Quảng Nam - Hè 2018 chủ đề "Sách - Kết nối yêu thương" với sự tham gia của 33 thí sinh từ 17 thư viện huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

Sáng 15/11/2018, Thư viện tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Công tác luân chuyển năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Tôn Thất Hướng - Trưởng phòng Quản lý văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, đại diện Phòng Chính trị Bộ đội biên phòng, trại giam An Điềm, trại tạm giam Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, người làm thư viện của 17 thư viện huyện, thị xã, thành phố, tập thể lãnh đạo và viên chức quản lý Thư viện tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và xử lý nghiệp vụ thư viện trong hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngày 7-8/8/2019, Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức Lớp Tập huấn “Ứng dụng phần mềm nguồn mở OpenBiblio trong quản lý hoạt động thư viện cấp huyện” cho hơn 20 học viên là người làm công tác thư viện ở các huyện, thị xã và thành phố trong Tỉnh.