hidden

Lịch cấp thẻ bạn đọc:

Thời gian cấp thẻ:  Thứ hai đến thứ năm 

+ Buổi sáng: Từ 7h30 đến 10h45

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30