Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Imagebook
...chưa mưa đà thấm
Imagebook
Cuốn sách Bill Gates Trí Tuệ Kinh Doanh bám sát những tư tưởng làm giàu của Bill Gates ở các thời kỳ, đi sâu nghiên cứu sức hấp dẫn của cá nhân ông, phân tích những quan niệm kinh doanh của Microsoft, tổng kết những kinh nghiệm thành công của Bill Gates. Cuốn sách là tác phẩm giới thệu toàn diện trí tuệ kinh doanh, những bí quyết kinh doanh thành công của Bill Gates. Cuốn sách còn là một giáo trình bắt buộc của môn thành công học dành cho những người yêu thích máy tính, nhân viên máy tính, các nhà quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo công ty và các sinh viên Đại học, cao đẳng.