Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp 
Ra mắt Câu lạc bộ “ Những người yêu sách Đại Lộc ” 
Thư viện thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 
Sách theo chủ đề
 
Nhân gian tất cả đều là gặp gỡ : Tản văn / Thập Điểm Độc Thư ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam , 2018. 333tr. ; 21cm. 
 
 
Liên kết website