hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Sơ đồ tổ chức:

I. Ban giám đôc:

    1. Giám đốc: La Đình Nghĩa, ĐT: 0235.3811925

    2. Phó giám đốc: Phạm Thị Thương Sáu, ĐT: 0235.3818779

    3. Phó giám đốc: Phan Văn Mận, ĐT: 0235.3811927

II. Phòng Hành chính - Tài vụ:

    1. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mười, ĐT: 02353.811926

    2. Nhân viên kế toán: Vương Quốc Khánh

    3. Nhân viên văn thư - tạp vụ: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

    4. Bảo vệ: Đàm Thận

III. Phòng Nghiệp vụ:

    1. Trưởng phòng: Phạm Thị Bích Hằng. ĐT: 0235.3811923

    2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Cẩm

    3. Chuyên viên: Nguyễn Thanh Tình

    4. Thư viện viên: Nguyễn Thị Thùy Linh

    5. Thư viện viên: La Thị Thanh Nguyệt

    6. Thư viện viên: Nguyễn Thanh Hải Châu

IV. Phòng Phục vụ bạn đọc:

    1. Trưởng Phòng: Võ Văn Sáu, ĐT: 0235.3811924

    2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Dư

    3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

    4. Chuyên viên: Lê Thị Thùy Giang

    5. Thư viện viên: Lương Thị Hạnh Duyên

    6. Thư viện viên: Hoàng Thị Thùy Vân

    7. Thư viện viên: Phạm Thị Ngọc Anh