hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Sơ đồ tổ chức:

I. Ban giám đôc:

    1. Giám đốc: La Đình Nghĩa, ĐT: 0235.3811925

    2. Phó giám đốc: Phạm Thị Thương Sáu, ĐT: 0235.3818779

    3. Phó giám đốc: Phan Văn Mận, ĐT: 0235.3811927

II. Phòng Nghiệp vụ - Hành chính:

  1. Phạm Thị Bích Hằng: Trưởng phòng Nghiệp vụ - Hành chính. ĐT: 0235.3811923

   2. Nguyễn Thị Cẩm: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Hành chính  

   3. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mười, ĐT: 02353.811926

    4. Chuyên viên: Nguyễn Thanh Tình

    5. Thư viện viên: Nguyễn Thị Thùy Linh

    6. Thư viện viên: Phan Thúy Hạnh Trang

    7. Thư viện viên: Nguyễn Thanh Hải Châu

    8.  Kế toán: Vương Quốc Khánh

    9. Nhân viên văn thư - tạp vụ: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

    10. Bảo vệ: Đàm Thận

    11. Nguyễn Duy Khánh

    12. Nguyễn Duy Linh: Lái xe

III. Phòng Công tác bạn đọc:

    1. Trưởng Phòng: Võ Văn Sáu, ĐT: 0235.3811924

    2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Dư

    3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

    4. Nhân viên: Trịnh Thị Sen

    5. Thư viện viên: Lương Thị Hạnh Duyên

    6. Thư viện viên: Hoàng Thị Thùy Vân

    7. Thư viện viên: Phạm Thị Ngọc Anh